Table of Contents

Thủ môn số 1 của U19 Việt Nam ngại mặt cỏ nhân tạo

Thủ môn Y Eli Nie cho rằng sân cỏ nhân tạo sẽ gây khó khăn đáng kể cho U19 Việt Nam.