Table of Contents

Chủ tịch Hà Nội nêu lý do vì sao chậm xử lý nhà 8B Lê Trực

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội – cho biết, phương án cắt giật cấp tòa nhà 8B Lê Trực không đảm bảo an toàn kỹ thuật, mà phải cắt trọn vẹn…